• Startsida
  • / Ny kulturmiljöstrategi på remiss

Ny kulturmiljöstrategi på remiss

Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstrategi är nu ute på remiss. Fram till 9 mars kan du ta del av förslaget och komma med synpunkter. Hjälp oss sätta upp mål för kommunens kulturmiljöarbete.

På bilden syns ett forntida gravfält med en informationsskylt framför.

Vad är en kulturmiljöstrategi?

Kulturmiljöstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta för att bevara, vårda och utveckla våra kulturmiljöer. Upplands Väsby har fantastiska miljöer, byggnader och bebyggelsemiljöer som berättar om vår historia. Kulturmiljön är den miljö som människor påverkat och format genom sina verksamheter och aktiviteter under tusentals år. Att värna om kulturvärden är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Strategin är en del av kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöstrategin är den första delen i det nya kulturmiljöprogrammet som ska tas fram. Kulturmiljöprogrammet ska användas vid förändringar, bygglov och utvecklingsplaner. Om kommunen ska göra en förändring är det bra att veta tidigt i processen vilken hänsyn som behöver tas till kulturvärdena på den platsen. Kulturmiljöprogrammet hjälper då till att identifiera och beskriva kommunens värdefulla kulturmiljöer.

Så går det till

Fram till den 9 mars kan du skicka in dina synpunkter på förslaget. Vi sammanställer och behandlar inkomna synpunkter när remissperioden är slut. När strategin är färdig ska den beslutas av kommunfullmäktige.

Läs förslaget på kulturmiljöstrategin och skicka in synpunkter

Välkommen på öppen träff i februari

Under remissperioden bjuder kommunen in till en öppen träff. Du kan komma med synpunkter och ställa frågor om strategin och kommunens kulturmiljöarbete i stort. Den 20 februari står representanter från kommunen i Messingen mellan klockan 15.00-18.00. Håll utkik efter mer information!

Senast uppdaterad: 26 januari 2024