• Startsida
  • / Lämna synpunkter om vattentjänstplanen

Lämna synpunkter om vattentjänstplanen

Kommunens förslag på vattentjänstplan är ute på granskning. Tyck till om förslaget fram till 19 juni.

På bild syns en del av Kairobadet som är en av Mälarens badsjöar. På bild syns grönt gräs, blå himmel och en person som går på stranden.

Kairobadet i Upplands Väsby

Alla kommuner i Sverige har fått i uppdrag att fram en vattentjänstplan. Den ska beskriva kommunens långsiktiga planering för hur vi ska hantera vattentjänster som dricksvatten, spillvatten, dagvatten och andra vattenresurser.

Planen hjälper oss att enklare bedöma vilka vattentjänster som behövs och vad vi ska fokusera på vid utveckling av olika områden i Väsby. I planen beskrivs också hur vatten- och avloppsanläggningar ska kunna fungera vid skyfall.

Tyck till senast 19 juni

Förslaget som var ute på samråd mellan 19 februari till 18 mars har justerats efter inkomna synpunkter. Fram till 19 juni har du möjlighet att skicka in synpunkter om nya förslaget på vattentjänstplan. När granskningsperioden är slut kommer planen bearbetas igen innan den antas av kommunfullmäktige under hösten.

Läs förslaget och lämna dina synpunkter.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024