Kommunens vattentjänstplan

Kommunen arbetar med att ta fram en vattentjänstplan. Den visar hur kommunen planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.

Kommunens vattentjänstplan
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande

Riksdagen beslutade den 20 juni 2022 om ändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Beslutet innebär att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan.

Förslaget på vattentjänstplan var ute på samråd i fyra veckor från 19 februari till 18 mars 2024. Inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse för vattentjänstplan Länk till annan webbplats. (Pdf, 550 kB)

Vattentjänstplanen är på granskning. Granskningsperioden är 22 maj till 19 juni.

Kommunfullmäktige antar vattentjänstplanen. Preliminärt under september/oktober 2024.

Om vattentjänstplanen

Riksdagen har beslutat att alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell och beslutad vattentjänstplan. Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose allmänna vattentjänster.

Med vattentjänster menas:

  • dricksvatten
  • spillvatten
  • dagvatten.

I planen beskrivs också vilka åtgärder kommunen planerar för att allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fungera även vid skyfall.

Precis som kommunens översiktsplan kommer planen inte att vara bindande, utan vägledande. Planen kommer att ses över vart fjärde år.

Förslag till vattentjänstplan

Förslag till vattentjänstplan för Upplands Väsby kommun Pdf, 1 MB.

Bilaga miljöbedömning vattentjänstplan för Upplands Väsby kommun Pdf, 393 kB.

Tyck till om vattentjänstplanen

Du kan tycka till om vattentjänstplanen under perioden 22 maj till 19 juni. Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller vanlig post.

E-post

Skicka dina synpunkter via e-post till dc.tfu@upplandsvasby.se . Ange "KSTFU/2022:149" i mejlet.

Post

Skicka dina synpunkter via post till:

Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Märk brevet med "KSTFU/2022:149".

Samrådsunderlaget finns också tillgängligt i biblioteket i Messingen, Love Almqvists torg 1.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024