Kontakt

Postadress:
Bredden resultatenhet
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Bergsyravägen 3

Skolledning

Lena Fridén, rektor, lena.friden@upplandsvasby.se, 08-590 973 38

Mona Norr, biträdande rektor, monica.norr@upplandsvasby.se, 08-590 97792

Senast uppdaterad: 14 december 2020