Kontakt

Postadress:
Bredden resultatenhet
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Bergsyravägen 3

Skolledning

Lena Fridén, rektor, lena.friden@upplandsvasby.se, 08-590 973 38

Mona Norr, biträdande rektor, monica.norr@upplandsvasby.se, 08-590 97792

Skolexpedition

Nahrin Haddad, skoladministratör, Nahrin.haddad@upplandsvasby.se, 08-59097263

Sommargården

Fritids Orange för förskoleklasselever: 0701980815

Fritids Blå för elever i årskurs 2: 0701980816

Fritids Lila för elever i årskurs 1: 0701980817

Vinter-/höstgården

Fritids Grön för elever i årskurs 3–5: 0701980818

Senast uppdaterad: 23 februari 2024