Om skolan

Digitala verktyg

Breddenskolan arbetar för att stärka elevernas förmåga i att använda och förstå de digitala verktyg vi har på skolan, genom att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, till exempel genom programmering och källkritiskt tänkande. Alla elever i åk 4-5 har tillgång till en egen Chroome Book och i åk 3 har eleverna tillgång till varsin Ipad som arbetsverktyg. F-2 arbetar med en Ipad/ två elever. Alla klassrum är utrustade med smartboards.

Makerspace

Just nu inreder vi ett ”Makerspace” som ska vara ett kreativt rum där elevgrupper kan arbeta med olika sorters programmeringsverktyg som bland annat 3D-skrivare, robotar, spela in film och arbeta med IT-slöjd med mera.

Fritidshemmen

Breddenskolan har olika fritidshemsavdelningar. En avdelning per åk i F-åk 2 och en avdelning för åk 3-5. Fritidshemmen samarbetar i olika grupperingar i samband med verkstäder och under loven. Pedagogerna på fritidshemmen deltar i skolverksamheten under den del av dagen som inte är fritidsverksamhet. Temaarbeten och andra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten. Lärande, social utveckling och ansvarsträning pågår under hela dagen.

Engagerade och behöriga lärare

Skolan har engagerade och behöriga lärare. Vi har flera förstelärare som driver skolutveckling inom olika områden. För att ständigt vara uppdaterade i skolutvecklingen tar vi ofta emot VFU studenter.

Senast uppdaterad: 14 december 2020