Familjerätten

Familjerätten är till för dig som bor i Sollentuna, Vallentuna och Upplands Väsby. Du hittar oss i Upplands Väsby.

Du som är förälder och har frågor om separation eller har svårt att komma överens med den andra föräldern är välkommen att kontakta oss. Här kan du få råd och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

 

Vi fastställer faderskap/föräldraskap. Här kan du även få hjälp med frågor om adoption.

Här hittar du information om vad adoption är, hur processerna att adoptera ser ut samt vanliga frågor och svar.

Här hittar du information om fastställande av faderskap/föräldraskap. Du kan även boka tid för att bekräfta faderskap eller föräldraskap.

Har du separerat och har svårt att komma överens om barnen? Vill ditt barn delta i en grupp för att prata om sina tankar och känslor? Vi har stödgrupper.

På Familjerätten kan du som är förälder och har tankar på att separera eller har separerat få råd och stöd .

Här hittar du information och stöd om hur vårdnaden kan se ut och var barnen ska bo efter en separation.