Faderskap, föräldraskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Du kan kontakta familjerätten för att bekräfta faderskap eller föräldraskap.

Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Du som har blivit förälder och inte är gift kan bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är möjligt att anmäla om gemensam vårdnad samtidigt.

Kontakta Familjerätten för fastställande av föräldraskap

Om du inte har personnummer, Bank-id eller vet vem den andra föräldern är fastställs föräldraskapet hos Familjerätten. Det gäller även om du genomgått assisterad befruktning som ensamstående.

Om du inte har bekräftat föräldraskapet hos Skatteverket inom 14 dagar från barnets födelse utreds föräldraskapet hos Familjerätten.

Om du inte vill eller kan lämna uppgifter digitalt kan du nå Familjerätten genom att kontakta Väsby Direkt. Om du vill ringa, välj knappval 2 för att komma rätt.

Kontakta Väsby Direkt

Inflyttat barn

Familjerätten fastställer faderskap eller föräldraskap för de barn som har flyttat till Sverige och som bara har en förälder registrerad hos Skatteverket.

Den kommun där barnet först folkbokfördes i Sverige ansvarar för utredningen. Om det är Vallentuna, Sollentuna eller Upplands Väsby lämnar du uppgifter om barnet och den andra föräldern i e-tjänsten så tar vi kontakt. Om du har svårt att lämna uppgifter i e-tjänst kan du kontakta Familjerätten via kommunens växel.

E-tjänsten Fastställande av faderskap/föräldraskap Länk till annan webbplats.

Kontakta Väsby Direkt

Möjlighet att anmäla gemensam vårdnad

När du som ogift person föder ett barn är du ensam vårdnadshavare om barnet. I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs har föräldrar möjlighet att anmäla gemensam vårdnad om barnet. Båda föräldrarna behöver vara överens för att kunna anmäla gemensam vårdnad. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad via Skatteverkets webbplats.
Anmäl gemensam vårdnad på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.
Information om vårdnad, boende och umgänge

Frågor och svar

Faderskapet/föräldraskapet ska fastställas när en ogift person föder ett barn. Om en person som är gift föder ett barn blir hens make/maka automatiskt fastställd som förälder.

Faderskapet/föräldraskapet ska fastställas eftersom barn har rätt till försörjning, arv och att veta sitt ursprung.

I första hand fastställs faderskapet/föräldraskapet digitalt via Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födelse. Du kan använda Skatteverkets e-tjänst om

  • du har svenskt personnummer.
  • du har bank-id.
  • du är folkbokförd i Sverige.
  • du vet vem den andra föräldern är.

I andra hand kan faderskapet/föräldraskapet utreds i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om föräldraskapet har fastställts på Familjerätten får du ingen bekräftelse. Du kan själv logga in på Försäkringskassans webbplats och se om du är registrerad som förälder. Det tar ofta två till tre veckor innan faderskapet/föräldraskapet har registrerats hos Skatteverket.
Logga in på Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Om den som föder barnet inte är gift får barnet automatiskt hens efternamn. Efter att faderskapet/föräldraskapet är fastställt kan du ändra barnets efternamn hos Skatteverket.

Om den som föder barnet är gift med en man när barnet föds anses mannen vara pappa till barnet, det kallas faderskapspresumtion. Det är viktigt att det rättas till och att den biologiska pappan blir fastställd som pappa. Familjerätten hjälper dig med detta.

Ja, det är möjligt. Kontakta Familjerätten.

Fråga Familjerätten

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sollentuna, Vallentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 26 mars 2024