Stödgrupper för föräldrar och barn

Du kan delta i en utbildning och samtalsgrupp om stödjande föräldraskap om du har separerat och har svårt att komma överens med ditt ex vad gäller barnen. Ditt barn kan delta i barngruppen Skilda världar för att prata om sina tankar och känslor.

OBS! Stödgrupperna har uppehåll och återkommer hösten 2024.

Föräldrar på deltid

Föräldrar på deltid är en kort utbildning och samtalsgrupp om stödjande föräldraskap för barn som har separerade föräldrar. Huvudfrågan i utbildningen är ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”.

Barn som lever med separerade föräldrar i konflikt har ofta tankar och känslor om det. Det kan vara att barnet tar på sig skulden eller att barnet känner sig ansvarig att trösta sin förälder.

  • Vi utgår från barnens perspektiv och rättigheter.
  • Vi utgår från kunskap och forskning.
  • Vi pratar om hur man gör situationen lättare för sitt barn.

Vi träffas digitalt fyra gånger

Totalt träffas gruppen fyra gånger, två timmar varje gång digitalt via Teams. Det är frivilligt och gratis att delta. Du och ditt barns andra förälder kommer inte gå i samma grupp. Grupperna kan vara blandade med både pappor och mammor.

Utbildningen är generell. Därför finns inte möjlighet att besvara deltagares enskilda frågor. Gruppen leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna har svårt att komma överens.

Kursen är till dig vems barn är folkbokförd i Vallentuna, Sollentuna eller Upplands Väsby.

Fyll i intresseanmälan

Barngruppen Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. Syftet är att ge barnen ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor.

Vi pratar om:

  • att barn har rätt att tycka om och längta efter båda sina föräldrar
  • att det inte är barnets fel att föräldrar bråkar
  • att alla känslor är tillåtna
  • att barnet är viktig och har rätt att må bra

Vi träffas åtta gånger

Gruppen träffas en gång i veckan under åtta veckor. Varje träff är två timmar lång. Vi pratar, leker, ritar, fikar och fantiserar tillsammans. Det är frivilligt och gratis att vara med. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i gruppen.

Fyll i intresseanmälan
Båda föräldrar är vårdnadshavare * (obligatorisk)
Båda föräldrar är vårdnadshavare


Föräldrar är överens om ansökan * (obligatorisk)
Föräldrar är överens om ansökan


Fråga Familjerätten

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sollentuna, Vallentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 26 januari 2024