Vårdnad, boende och umgänge

Här hittar du som är separerad eller har tankar på att separera information om hur vårdnaden kan se ut och var barnen ska bo. Du kan även få stöd i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge när föräldrar har svårt att komma överens.

Familjerätten arbetar för barnets bästa. Vi följer svensk lag och evidensbaserad forskning.
Information om barns rättigheter och Barnkonventionen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vårdnad

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Du bestämmer till exempel var barnet ska bo och vilken skola hen ska gå i. Vårdnadshavaren kan läsa barnets journaler, få information om barnet från skola/förskola och ordna med pass till barnet. Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Vårdnaden kan vara gemensam eller ensam. Det vanligaste är att båda föräldrarna är vårdnadshavare. I vissa fall kan föräldrar ha svårt att komma överens om beslut kring barnet. Därför kan en förälder ibland behöva vara ensam vårdnadshavare. Att ha ensam vårdnad innebär att det är den föräldern som får fatta de juridiska besluten om barnet. Om en förälder har ensam vårdnad har hen informationsplikt. Det betyder att hen måste ge den andra föräldern information om barnet.

Oavsett vårdnaden har barnet rätt att träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar om det bedöms vara till barnets bästa.

Information om att vara vårdnadshavare och förälder på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Boende

Föräldrar som är separerade behöver komma överens om hur barnet ska bo. Barn kan bo på olika sätt. En del barn bor hos båda sina föräldrar, exempelvis varannan vecka. Andra bor mer hos en förälder och mindre hos den andra. Oavsett hur barnet bor är det viktigt att barnet får träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar.

När föräldrar ska komma överens om hur barnet ska bo behöver de tänka på vad som blir bra för barnet utifrån barnets behov och hur gammalt barnet är. Det är barnet som ska vara i fokus och inte att det ska vara rättvist mellan föräldrarna.

Oavsett ålder ska barnet få möjlighet att vara delaktig. Även väldigt unga barn kan visa och berätta vad de menar. När barnet blir äldre ska allt större hänsyn tas till vad hen tycker och vill.

Umgänge

Om barnet bor hos en förälder har barnet rätt att träffa den föräldern som hen inte bor med om det bedöms vara till barnets bästa. Det kallas för umgänge.

Det kan vara att barnet träffar den förälder som hen inte bor med några timmar på dagen. Det kan också vara att barnet sover över flera nätter i sträck hos den andra föräldern. Umgänge kan även ske genom telefon eller videosamtal.

Det bästa för barnet är att hen i förväg vet när och var hen ska ha umgänge med föräldern. Barnet kan ibland behöva stöd i umgänget med en förälder av en annan vuxen, exempelvis en släkting.

Avtal

Familjerätten kan hjälpa föräldrar att göra avtal. Ni kan avtala om vårdnad, boende och umgänge. Exempelvis om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam och hur barnen ska bo. Vissa föräldrar gör också avtal om hur barnen ska träffa sina föräldrar vid högtider och lov. För att det ska vara möjligt att göra ett avtal behöver ni vara överens om vad som ska stå i avtalet. Familjerätten kan hjälpa er att komma överens om det via samarbetssamtal. Familjerätten måste alltid bedöma om avtalet är till barnets bästa.

Ett avtal som görs och godkänns av Familjerätten är juridiskt bindande. Att göra avtal på Familjerätten är gratis. Bara den kommun där barnet är folkbokfört kan godkänna avtalet.

Ni kan ansöka om avtal via e-tjänsten nedan.

Ändra från ensam till gemensam vårdnad

Om ni inte har ändrat vårdnaden tidigare och vill ha gemensam vårdnad kan ni anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Ni behöver då inte göra ett avtal via Familjerätten.

Skicka in en Anmälan om Gemensam vårdnad (SKV 7620) via Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur blir det för barnen?

Barn påverkas av att föräldrar inte pratar med varandra eller bråkar om saker som rör barnet. För ett barn är det bättre om föräldrarna kan få hjälp att komma överens istället för att föräldrarna vänder sig till domstol.

Information om råd och stöd för dig som är förälder och har tankar på eller har separerat

Information om hur ni kan lösa vardagspusslet efter separationen hos Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

BVC-podden: Skilsmässa, man måste försöka samarbeta. Man måste inte träffas Länk till annan webbplats.

Ekonomi

Föräldrars försörjningsskyldighet

Alla föräldrar är skyldiga att efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller inte. En förälder som inte bor tillsam­mans med sitt barn bidrar med sin del genom att betala underhåll.

Information om barnens ekonomi på Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta om barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Samtalen är kostnadsfria.
Mer information om samarbetssamtal

Det kan hända att föräldrar inte lyckas lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten. Då kan en förälder vända sig till tingsrätten för att få saken prövad av domstol.

För att domstolen ska ta upp ett ärende i frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge krävs ett genomfört informationssamtal hos Familjerätten.

Vad gör Familjerätten?

När en förälder vänt sig till tingsrätten så avgör tingsrätten vilka uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut om barnet. Tingsrätten kan ge Familjerätten i uppdrag att skaffa mer information om barnet genom att begära in en upplysning eller utredning. Tingsrättens mål är i första hand att försöka hjälpa föräldrar att komma överens och lösa tvisten. Ofta är det bästa för barnet att föräldrarna själva kommer överens. Tingsrätten kan därför besluta att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal på Familjerätten.

Domstolen kan fatta ett tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Inför det tillfälliga beslutet kan domstolen begära upplysningar av Familjerätten. Familjerätten pratar med föräldrarna och med barnet om vi bedömer det lämpligt samt tar registerutdrag på familjen.

Inför dom i vårdnad, boende och umgänge kan domstolen begära en utredning av Familjerätten. Domstolen vill då veta vad Familjerätten tror blir bäst för barnet gällande vårdnad, boende och umgänge. Utredningen börjar med ett gemensamt samtal med föräldrarna på Familjerätten. Vi berättar då hur utredningen går till. Därefter har vi enskilda samtal med föräldrarna samt gör ett hembesök. Vi träffar och pratar normalt med alla barn. Vi tar kontakt med barnets förskola och skola. Vi kan även prata med nya partners. Vi tar registerutdrag från socialtjänst, polis och i vissa fall kronofogden.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda och att familjen känner sig delaktig. Vi har ett tydligt barnperspektiv. En utredning ska bland annat belysa föräldrarnas förmåga att se och förstå barnets behov och känslor. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Föräldrarna får ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Föräldrarna kan lämna synpunkter. Det som föräldern själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Utredningen ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den. Föräldrarna kan när som helst pausa eller avsluta processen i domstol. De kan då få hjälp av Familjerätten att komma till en överenskommelse.

Fråga Familjerätten

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sollentuna, Vallentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 10 januari 2024