Anpassad skola

Anpassad skola är ett alternativ för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Anpassad grundskola är för elever i årskurs 1-9. Upplands Väsby kommuns anpassade skola har sina lokaler i Runby skola.

Om du går ut den obligatoriska anpassade grundskolan erbjuds du plats på skolor som finns i andra kommuner.

Lärvux finns till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.