Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns för elever i årskurs 1-9. Anpassad grundskola har en egen läroplan. Upplands Väsby kommuns anpassade grundskola har sina lokaler i Runby skola och Grimsta skola. Hit kommer elever från hela kommunen.

Hur ansöker jag om plats på anpassad grundskola åt mitt barn?

Du ansöker via en blankett som du skickar till utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

När du gör din ansökan ska du skicka med följande utredningar:

  • pedagogisk utredning
  • psykologisk utredning
  • medicinsk utredning
  • social utredning

Vem kan starta en utredning?

Om ditt barn inte uppnår grundskolans kunskapsmål, och detta anses kunna bero på en intellektuell funktionsnedsättning, ska rektorn starta en utredning i samråd med dig. Frågan kan även tas upp av dig som vårdnadshavare och av personal på skolan.

Om ditt barn inte har börjat i skolan än

Om ditt barn inte har börjat i skolan än när frågan tas upp, bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför att ditt barn ska börja årskurs 1.

Rektorns ansvar inför ansökan

Inför din ansökan ska rektorn informera dig om:

  • Vad grundskola och anpassad grundskola innebär.
  • Vilka konsekvenser en skolgång i anpassad grundskola kan få för ditt barn på kort och på lång sikt.
  • Vilka rättigheter du har som vårdnadshavare.
  • Vilka möjligheter grundskolan respektive den anpassade grundskolan har att tillgodose ditt barns behov.
  • Vilka utredningar som bör göras och vad meningen med dem är.

Kontakt

Handläggare Sophie Lindh
08-590 970 88

Fritidshem finns i anslutning till skolan

I anslutning till Runby skola finns fritidshem för elever från sju till tolv år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Senast uppdaterad: 22 februari 2024