Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning finns till för dig som ska göra ett studie- och yrkesval. Genom vägledning kan du få hjälp med att bli medveten om dig själv, se olika alternativ, fatta beslut och göra ett aktivt val.

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Studie- och yrkesvägledning förkortas och kallas ofta för SYV. Det är ett samlat begrepp för de insatser som kan hjälpa dig som elev att göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.

​Flera olika metoder

Det finns flera olika metoder i studie- och yrkesvägledning:

  • enskilda vägledningssamtal
  • gruppvägledning
  • information om utbildningar och arbetsmarknad.

Ett enskilt vägledningssamtal utgår alltid från dina intressen och förutsättningar.

Studie- och yrkesvägledare finns inom alla skolformer

En studie- och yrkesvägledare finns på alla högstadie- och gymnasieskolor i Väsby. Det finns även på vuxenutbildningen. Vänd dig till din skola för att få kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024