Grundskola

I Upplands Väsby finns fem kommunala grundskolor och åtta fristående skolor. Som förälder ska du ansöka om skolplats åt ditt barn. Detta gör du när ditt barn ska börja i förskoleklass eller om ditt barn går i en F-5 skola och ska börja i årskurs sex. Om du inte aktivt ansöker om skolplats kommer ditt barn erbjudas en plats på närmsta kommunala skola i mån av plats.

Lämna synpunkter eller klagomål - grundskola

Schoolsoft

Frågor om Schoolsoft hänvisas till respektive kommunala skola.

Kontaktuppgifter till grundskolor.

I Väsby finns både kommunala och fristående grundskolor att välja bland.

Information om hur du söker skola till ditt barn som ska börja i höst.

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett pedagogiskt sätt.

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem. För elever i årskurs fyra till sex finns också fritidsklubbar.

Maten som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för hälsa, trivsel och lärande.

Tider för de kommunala grundskolornas läsår.

Sommarskolan riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har svårt att nå kunskapsmålen i engelska, svenska, svenska som andraspråk eller matematik.