Skolskjuts, skolresor

Som elev i förskoleklass till årskurs 9 i grundskola och anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdatum har passerat

Sista ansökningsdatum för skolskjuts till höstterminen var 1 maj. Vi tar fortfarande emot och handlägger ansökningar men skolskjutsleverantören kan inte garantera startdatum i höst när ansökan kommer in efter 1 maj.

Upplands Väsby kommun byter leverantör av skolskjuts och turbunden resa (LSS)

Från och med den 1 januari 2024 är Cabonline kommunens leverantör av skolskjuts och turbunden resa. Beställning och ändring av resa sker som vanligt genom Väsby Direkt. Detta gäller för barn och ungdomar som har blivit beviljade skolskjutsresor och/eller resor till korttidstillsyn samt vuxenresenärer som åker till privat daglig verksamhet.

 

Cabonline har en mobilapplikation där du som vårdnadshavare eller vuxenresenär kan se lämnings- och hämtningstider för fyra veckor framåt, avboka en resa och skicka in eventuell avvikelse.

 

Beställning av resa

Har du sökt, blivit beviljad och gjort din beställning på skolskjuts eller turbunden resa finns den registrerad. Du behöver inte skicka in en ny beställning. I fortsättningen använder du Cabonlines beställningsblankett.

Observera att blanketten är digital!

 

Så här gör du för att fylla i blanketten:

 1. Klicka på rutorna i blanketten för att fylla i dem med text.
 2. Spara blanketten som en pdf-fil.
 3. Mejla pdf-filen till vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Behöver du hjälp med blanketten kan du kontakta Väsby Direkt eller besöka kommunens reception i Väsby Centrum.

 

Ändring av en beviljad skolskjuts eller turbunden resa görs på blanketten Beställning Cabonline, som finns under Självservice på kommunens hemsida eller högst upp på denna sida. Blanketten mejlas sedan till Väsby Direkt som pdf-fil. Under kalenderåret är handläggningstiden hos Cabonline fem arbetsdagar.

 

Vad ingår i denna tjänst?

Resan sker genom samåkning. Flera resenärer åker oftast tillsammans och det är viktigt att visa hänsyn till tider och annat som kan påverka bilens färdväg och resenärernas bekvämlighet. Bilen väntar i fem minuter på adressen efter förbeställd tid och åker sedan vidare. Om resenären missar morgonturen avbokas returresan per automatik. Ska resenären ha returresan behöver den bokas på senast två timmar före avresa. Du kan boka på resan genom mobilapplikationen eller genom att kontakta Cabonline.

Avbokning av resa

Avbokning av resa sker genom Cabonlines mobilapplikation eller via telefon senast 2 timmar innan avfärd.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-632 90 50
Öppettider: Kundservice skolor nås måndag – fredag klockan 06.00-18.00
Mejladress: planering.regionsthlm@cabonline.com

Från och med den 1 januari 2024 är Cabonline kommunens leverantör av skolskjuts och turbunden resa. Beställning och ändring av resa sker som vanligt genom Väsby Direkt. Mer information kommer att skickas till berörda vårdnadshavare och verksamheter via e-post under vecka 46 och 47.

 

Nybeställning och ändring av en beviljad skolskjuts eller turbunden resa görs på blanketten ”Beställningsblankett Cabonline”. För att beställa eller ändra resor fyller du i beställningsblanketten noggrant och mejlar till vasbydirekt@upplandsvasby.se.

 

Handläggningstiden för inkommen beställning samt ändring av grundbeställning är upp till tio arbetsdagar. Gällande läsårsbeställning se avsnittet "Beställning av skolskjuts inför nytt läsår" nedan.

Den 1 maj är sista datum att lämna in ansökan om skolskjuts inför kommande läsår.

Elever i förskoleklass samt årskurs 1-9 kan få skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

 

Om vägen till närmaste kommunala skola uppfyller kriterierna för att få skolskjuts, har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man har valt en annan kommunal eller fristående skola. Skolskjuts med taxi anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

 

Alla beslut om skolskjuts är tidsbegränsade. Ansökan om skolskjuts ska vara inlämnad senast den 1 maj, även för dem som haft skolskjuts tidigare (om behov kvarstår). Om ansökan inkommer senare kan kommunen inte garantera att skolskjuts kommer att fungera från skolstart. Intyg krävs inte vid återansökan men kan efterfrågas vid behov.

Observera att handläggningstiden kan komma att förlängas under detta ansökningstillfälle och då kan överstiga de ordinarie 15 arbetsdagarna.

 

Kriterier för att få skolskjuts

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

 1. Avstånd mellan hemmet och närmaste kommunala skola
  Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller:
  Förskoleklass samt skolår 1—3 2,5 km
  Skolår 4—6 3,5 km
  Skolår 7—9 4,5 km
 2. Trafikfarlig skolväg
  Elev har rätt till skolskjuts om vägen till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.
 3. Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  Elever i grundskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter beviljas skolskjuts efter individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Har du frågor kring skolskjuts är du välkommen att höra av dig till Väsby Direkt på telefon: 08-590 970 00.

Senast 22 maj 2024 ska beställningarna ha kommit in för att de ska hinna registreras och planeras innan höstterminens start.

 

För att säkerställa en smidig skolstart är vi på Väsby Direkt tacksamma om skolor och vårdnadshavare lämnar in läsårsbeställningarna så snart som möjligt. Varje sent inkommen beställning betyder att redan utförd planering behöver brytas upp vilket leder till sämre förarkontinuitet och ändrade tider för resenärerna.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

Du har rätt till skolskjuts om din skolväg är lång. Följande avstånd gäller:

Skolår och gällande avstånd mellan hem och närmsta kommunala skola för rätt till skolskjuts

Skolår

Avstånd

F-3

minst 2,5 kilometer

4-6

minst 3,5 kilometer

7-9

minst 4,5 kilometer

Om kriteriet för avstånd till din närmaste kommunala skola inte är uppfyllt, och du som vårdnadshavare har valt en annan skola, finns inte rätt till skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Du har rätt till skolskjuts om din väg till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.

Om du går i grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och har en funktionsvariation kan du ha rätt till skolskjuts. Bedömning sker genom en individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Viktigt att veta om skolskjuts

 • Skolskjuts består i första hand av terminskort på SL. Därefter kan skolskjuts ske i form av taxi eller annan specialtransport.
 • Skolskjutsen är gratis för eleven.
 • Vid skollov ordnas ingen skolskjuts.
 • Skolskjutsen går enbart i anslutning till skoldagens början och slut samt till och från hemadress.
 • Beslut om skolskjuts gäller vanligtvis för ett helt läsår. Ansökan inför nytt läsår ska skickas in senast 1 maj. I beslutet som du fått skickat till dig framgår giltighetstid. Du som beviljats SL-kort för hela läsåret kan hämta en ny biljettlänk för vårterminen i kommunhusets reception efter jullovet, och ska alltså inte skicka in ny ansökan.

Information om regler för skolskjuts Pdf, 185 kB.

Handläggning och beslut

Beslut fattas inom 15 arbetsdagar. Periodvis förekommer längre handläggningstider.

Resor och ekonomiskt stöd för resor till gymnasiet

Du som går i gymnasiet har inte rätt till skolskjuts. Du kan istället få annat stöd för att ta dig till och från gymnasieskolan. Du kan även få ekonomiskt stöd om du exempelvis behöver bo på annan ort.

Ersättning för resor och boende vid gymnasiestudier

Övriga resor

Om du går i skola och har korttidstillsyn (LSS-fritids) kan du ha rätt till turbunden resa till korttidstillsynen i anslutning till skoldagen samt under lov.

Mer information om ansökningsprocess och regler för turbundna resor

Senast uppdaterad: 11 juli 2024