Skolval, skolbyte, inflytt

Här hittar du information om hur du väljer skola, hur du ansöker om skolbyte eller gör en ansökan om du nyligen har flyttat hit och vill att ditt barn ska gå i en kommunal skola.

Vårdnadshavare till barn som är födda år 2018 och ska börja förskoleklass i höst behöver göra ett val till förskoleklass.

Vårdnadshavare till barn som är födda år 2012 och ska börja årkurs sex i höst behöver göra ett skolval.