Turbundna resor

Om du är beviljad någon av insatserna daglig, verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om insatsen turbunden resa. Detta gäller om du inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. Du kan även ansöka om turbunden resa om du är beviljad insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), till exempel dagverksamhet och daglig sysselsättning.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om turbundna resor om du inte kan åka med kollektivtrafik eller på annat sätt ta dig till din dagliga verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, dagverksamhet eller dagliga sysselsättning. En handläggare utreder ditt behov tillsammans med dig.

Resor till och från din dagliga verksamhet eller dagverksamhet

Du reser med taxi eller annat färdmedel. Så långt som det är möjligt anordnas gemensamma resor med andra. Resor beställs och avbokas via kommunens kontaktcenter Väsby direkt.

Resor till beviljade LSS-insatser är avgiftsfria. För resor till beviljade insatser enligt SoL tar kommunen ut en avgift.

Information om taxor och avgifter för turbunden resa

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens handläggare.

Senast uppdaterad: 25 april 2024