Sjukresor och färdtjänst

En sjukresa är en resa mellan patientens hem och vårdgivaren. Om du inte kan resa till din vårdgivare på egen hand kan du resa med sjukresor. Du kan inte åka med färdtjänst.

Vad är skillnaden mellan sjukresa och färdtjänst?

Om du är beviljad färdtjänst har du rätt till sjukresor. Färdtjänst och sjukresor skiljer sig dock åt. Färdtjänst används vid privata resor medan sjukresor endast avser resor mellan hemmet och vård och behandling, till exempel sjukhus eller vårdcentral.

Vad krävs för att få sjukresa?

Har du behov av sjukresa ska du vända dig till din vårdgivare.

Sjukresor i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Vad krävs för att få färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att resa med kollektivtrafik och förflytta dig på egen hand. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader. Vänd dig till din vårdgivare om frågor kring färdtjänst och sjukresor.

Information om färdtjänst på webbplatsen för 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 april 2024