Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen där du är folkbokförd.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet.

Obs. att man endast kan söka som förare eller passagerare, inte båda.

En person med rörelsehinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 9. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Du kan t.ex. inte få ett parkeringstillstånd om

  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, tarminfektion eller inkontinens.
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har rörelsehinder av kortvarigt slag

Du kan lämna ifylld komplett ansökan i kommunreceptionen på Dragonvägen 86, Väsby Centrum, eller skicka per post till
Upplands Väsby kommun
att. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
194 80 Upplands Väsby

Läkarintyg

Vid varje ny ansökan ska den sökande bifoga ett läkarintyg, enligt mall för läkarintyg Pdf, 1 MB.. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader. Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvård mm. och får aldrig utfärdas av en person som är närstående av sökanden.

Observera att kommunen endast godkänner läkarintyg för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Här kan du få mer information för ansökan om färdtjänst.

Handläggningstid

Handläggningstid för komplett ärende är 15 arbetsdagar. Under sommar och högtider kan handläggningstiden bli längre.

Parkerings­tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Detta parkeringstillstånd gäller i hela landet.

Olovlig användning av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan resultera i att kommunen återkallar tillståndet.

Information till innehavare av PRH Pdf, 154 kB.

Förlorat eller stulet tillstånd ska polisanmälas och spärras genom kommunens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Senast uppdaterad: 1 juni 2020