Val av skola, skolansökan

Skolansökningsperiod för 2019: 4 - 22 februari
Utbildningsmässa i Väsby Centrum: 16 februari 2019

Önskar du byta skola tar du direktkontakt med den skola du önskar byta till och fråga om plats.

Ta direktkontakt med den skola du önskar få plats på eller byta till.

Skolansökan gäller för barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast 22 februari och:

  • fyller sex år under nuvarande år och ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs sex till hösten och som idag går i en F-5 skola
  • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, första årskullen börjar höstterminen 2018.

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen en obligatorisk skolform, vilket innebär att skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller 6 år. På grund av detta så har även elever i blivande förskoleklass rätt att ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts omfattas dock inte av resor till och från fritidshem.

Om du inte gör en aktiv skolansökan erbjuds ditt barn i första  hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skolan erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola inom kommunen.

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun när valet ska ske tar du kontakt med skolan du är intresserad av. Folkbokföringsadressen, Upplands Väsby, ska gälla senast 22 februari 2019.

Det är rektorn på skolan som tar beslut om hur många elever som kan erbjudas plats.

Om alla elever som bor eller går i skola i kommundelen inte får plats i önskad skola fördelas platserna utifrån ett antal kriterier.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
  3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen?

Så här kan det se ut när relativa närhetsprincipen används:

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

En bekräftelse har skickats via post från den skola som erbjuder ditt barn en plats. Det är viktigt att du tackar ja eller nej till platsen. Det gör du genom att skriva under det bekräftelsebrev du får från skolan och skickar tillbaka det med vårdnadshavares underskrift.

Att överklaga skolplacering

Om du vill överklaga ett placeringsbeslut i kommunala skolor vänder du dig till rektorn för den kommunala skola du valde i första hand. Där får du hjälp med hur du kan överklaga beslutet. När det gäller placering i en fristående skola vänder du dig direkt till den skolan.

Senast uppdaterad: 26 september 2018
Förskola och skola