Praktik i skolan

Att ha praktik eller prao är ett sätt för dig som elev att lära känna dig själv och få en inblick i arbetslivet. Det kan vara en chans för dig att uppmärksamma dina styrkor och intressen. Studerar du till lärare ingår det praktik i din utbildning. Du får då testa dina kunskaper i verkligheten.

Om du går en lärarutbildning ingår det en verksamhetsförlagd del, VFU, i din utbildning. Upplands Väsby kommun tar varje termin emot nya studenter. Alla stud...

För många är PRAO, praktisk arbetslivsorientering, den första kontakten med arbetslivet. Det är en chans för dig som elev att lära känna dig själv bättre och...