VFU- Verksamhetsförlagd lärarutbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning som ska ge dig viktig kunskap och erfarenhet som blivande lärare. Upplands Väsby tar varje termin emot nya studenter från flera olika lärosäten.

Teori och praktik förenas

På VFU får du testa dina teoretiska kunskaper i skolvardagen. Du får även studera olika teorier som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Du får också planera och genomföra olika undervisningsmoment.

För arbetslaget och skolledningen på skolan blir du en resurs i arbetslaget. Olika medarbetare ger dig även inblick i sättet att organisera förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Information och kontaktuppgifter till skolorna

Information och kontaktuppgifter till de olika grund- och gymnasieskolorna finns på respektive skolas webbsida.

Grundskolor i Upplands Väsby

Gymnasieskolor i Upplands Väsby

Ansvarig för VFU i Upplands Väsby

Det övergripande ansvaret i kommunen för VFU har utbildingskontoret. Kontaktperson är Stella Vadelius.
stella.vadelius@upplandsvasby.se
08-59 09 71 35

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023