VFU- Verksamhetsförlagd lärarutbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning som ska ge dig viktig kunskap och erfarenhet som blivande lärare. Upplands Väsby tar varje termin emot nya studenter från flera olika lärosäten.

Teori och praktik förenas

På VFU får du testa dina teoretiska kunskaper i skolvardagen. Du får även studera olika teorier som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Du får också planera och genomföra olika undervisningsmoment.

För arbetslaget och skolledningen på skolan blir du en resurs i arbetslaget. Olika medarbetare ger dig även inblick i sättet att organisera förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Information och kontaktuppgifter till skolorna

Information och kontaktuppgifter till de olika grund- och gymnasieskolorna finns på respektive skolas webbsida.

Grundskolor i Upplands Väsby

Gymnasieskolor i Upplands Väsby

Samverkanspartners (VFU) med Uppsala universitet

Utbildningskontoret har sedan januari 2021 ingått ett partnerskolavtal med Uppsala universitet som inkluderar samtliga kommunala förskolor, skolor och gymnasium. Förutom att erbjuda praktik, bjuds studenter in till verksamhetsnära fältstudiedagar och workshops under läsåret. I avtalet ingår även fortbildningskurser för lärare som önskar bli VFU-handledare samt möjlighet att delta på handledarkonferenser. En operativ ( VFU) grupp bestående av VFU-samordnare, kontaktpersoner samt VFU-koordinator från Uppsala universitet jobbar aktivt med VFU- frågor och utgör ett stöd till verksamheterna.

Information om samverkan mellan Uppsala universitet och olika huvudmän på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansvarig för VFU i Upplands Väsby

Det övergripande ansvaret i kommunen för VFU har utbildningskontoret. Kontaktperson är Stella Vadelius.
stella.vadelius@upplandsvasby.se
08-59 09 71 35

Senast uppdaterad: 27 juni 2024