Kommunens arbetsplatser

Bygg- och miljökontoret ser till att kommunen är en attraktiv och säker miljö för både medborgare och företag.

På kommunledningskontoret arbetar vi stöd och styrning bland annat genom digitalisering och IT, kontaktcenter, lön och kansli.

På kontoret för samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med att bygga kommunens samhälle.

Kultur- och fritidskontoret arbetar för en meningsfull fritid för invånare, med fokus på Väsbys barn och unga.

På social-och omsorgskontoret arbetar vi med människor som behöver råd och stöd.

På utbildningskontoret ansvarar vi för skolverksamheter för att på olika sätt ge barn och elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet.