Social- och omsorgskontoret

På social-och omsorgskontoret arbetar vi med människor som behöver råd och stöd. Det kan vara ekonomiskt, jobbrelaterat, inom Lagen om stöd och service (LSS) och äldreomsorg, men också stöd till föräldrar och barn.

Vi har ett stort engagemang av att vilja hjälpa andra till ett mer självständigt liv. Här är fokus att ge rätt stöd till de som behöver det. Vi möter människor under en tid som kanske är deras svåraste och kan hjälpa att underlätta så att vardagen blir så normal som möjligt.

Förmåga att vara lösningsorienterad

Här är vi lösningsorienterade och drivs av att göra skillnad. Förutom att vi försöker hitta specifika lösningar för att möta individens behov, möter vi även utmaningar i samhället som kräver omställning. Med en äldre befolkning kommer äldreomsorgen att behöva se över deras arbetssätt och fundera över vad för typ av kompetens som behövs för att möta behovet. En annan utmaning som vi behöver jobba med är det låga utbudet av utbildade inom både vård och socialförvaltning. Efterfrågan av socionomer finns numera även inom regionen. Det skapar högre konkurrens. Vi arbetar även med ny lagstiftning som kommer kräva att medarbetare tänker i nya banor.

Samarbete är viktigt

Här får medarbetare chans till utveckling. Detta genom att hitta nya arbetsmetoder, rutiner och förbättringsområden. Arbetet sker både självständigt och i grupp. Hos oss krävs det ett gott samarbete både internt och externt. Det är något som vi arbetar aktivt med, och är stolta över. Det är personen som vänt sig till kontoret som ska stå i fokus. För att tillgodose bästa möjliga stöd sker tätt samarbete mellan medarbetare, regionen, myndigheter och anhöriga.

Möt våra medarbetare

Roller inom kontoret är bland annat socialsekreterare, undersköterskor och fältassistenter. Läs om hur några av våra medarbetare beskriver sitt arbete i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 8 november 2023