Praktik och arbetsträning

Du som studerar och söker praktikplats inom ditt program har möjlighet att söka praktikplats på något av kommunen kontor.

Kommunen kan även erbjuda insatser till dig som står långt ifrån arbetsmarknanden.

Är du studerande på eftergymnasial nivå och läser ett program där det ingår praktik? Här kan du se våra lediga praktikplatser.

Kommunen kan erbjuda insatser till dig som står långt ifrån arbetsmarknaden om du har ett beslut enligt socialtjänstlagen om bistånd.