Upphandling och inköp

Vi upphandlar tjänster från olika leverantörer. Här kan du till exempel ta del av pågående upphandlingar, och vilka lagar och regler som gäller.

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Här presenteras alla pågående upphandlingar inom kommunens verksamheter.

Varor och tjänster i Upplands Väsby kommun köps in i enlighet med lagen om offentlig upphandling och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun.

Kommunens ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor.

Kommunens ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar.