Så fakturerar du kommunen

Här hittar du information om hur du som leverantör gör för att fakturera Upplands Väsby kommun.

Lagkrav om obligatorisk e-faktura

Från den 1 april 2019 är e-faktura obligatoriskt för alla inköp som görs till följd av offentlig upphandling.

Kommunen ansluter sig helt till den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna standard för offentlig sektor som benämns SFTI (Single Face To Industri).

Faktureringsrutiner för e-faktura Upplands Väsby Word, 29 kB.

Gäller inte kontant betalning

Kravet på elektronisk faktura gäller endast inköp där betalning sker mot faktura. Inköp som görs med kontant betalning omfattas inte av kravet. Inköp som en upphandlande myndighet eller enhet gör med betalkort räknas som kontant betalning.

Format för e-faktura

När det gäller e-faktura så tar vi emot följande format.

  1. SFTI Svefaktura version 1.0 med GLN 7362120000012
  2. PEPPOL BIS Billing 3 med ID 0007:2120000019

Upplands Väsby kommun arbetar för att ha en effektiv fakturahantering och scannar därför in alla inkommande fakturor. Av den anledningen ställs krav på fakturans innehåll.

Obligatoriska uppgifter

Följande information behöver finnas med i fakturan:

  • Plusgiro (bankgiro eller bankkonto om plusgiro saknas)
  • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Fakturanummer
  • Förfallodatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp.

Häfta inte ihop bilagor med fakturan, använd gem istället. Fakturor får inte vara handskrivna.

Upplands Väsby tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället.

Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Upplands Väsby kommun.

Om obligatoriska uppgifter saknas

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan kommer att skickas tillbaka till leverantören för komplettering. Kommunen betalar inte förseningsavgifter på fakturor som blivit försenade till följd av att obligatorisk information saknas. Om fakturan måste skickas tillbaka till leverantören för ändring av ovanstående uppgifter gäller ny betalningstid från att beställaren tagit emot korrigerad faktura.

Fakturaadress för pappersfakturor

Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby

OBS! Pappersfakturorna går till en extern leverantör för öppning, skanning och tolkning. Övrig information som skickas med fakturan kommer att sorteras bort av skanningsleverantören.

Det är därför viktigt att du endast skickar själva pappersfakturan till adressen ovan. Produkter, påminnelser och övrig information ska istället skickas till kommunens respektive leveransadresser. Dessa adresser ska anges särskilt vid beställning.

Utlandsfakturor

Utlandsfakturor skickas direkt till beställaren.

Frågor om fakturering

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Upphandlingsenheten via e-post: upphandling@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023