Utförare av kommunal verksamhet

Här finns allmän information, rutiner, riktlinjer och andra dokument som är viktiga att känna till för dig som utförare av kommunal verksamhet.

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom vård och omsorg nyttig information.