Utförare inom vård och omsorg

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom vård och omsorg nyttig information.

Biståndsbedömning, val och rutiner för genomförande av hemtjänst

För frågor om biståndsbedömning, val och rutiner för genomförande av hemtjänst kontaktar du någon av biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Uppföljning och kvalitet

För frågor om uppföljning och kvalitet kontakta sakkunnig via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Ansök om att bli utförare hos oss

Innan du ansöker om att bedriva hemtjänst behöver du få tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad: 7 maj 2024