Ekonomi

Lagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att resultatet ska vara positivt över en längre period. Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I och med detta fastställs även den kommunala skattesatsen.

Kommunen har ett ledningssystem som beskriver hur styrning ska gå till och vilka roller som finns. På detta sätt kan kommunen följa upp mål och resultat.

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt.

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Upplands Väsby kommun.