Blå parken

Våren 2017 började vi bygga den nya stadsparken – Blå parken. Den kommer erbjuda en plats för skoj, umgänge och avkoppling – oavsett var i Upplands Väsby du bor.

Bild

Vy över Blå parken. Illustration: Funkia

Namnet Blå parken är ett resultat av en namntävling, där Väsbybor först fick komma med förslag på namn till parken. För att sedan rösta på det namnförslag som man gillade bäst. Blå parken var en klar vinnare, med en fyndig koppling till de Blå husen och parkens vattentema.

Vi siktar på att parken står klar hösten 2019.

  • 360 meter långt dagvattenstråk
  • 940 kvadratmeter ängsmark
  • 3 485 kvadratmeter gräsmatta
  • 1 linbana
  • 153 träd varav 77 är nyplanterade
  • 1 grillplats med 3 grillar
  • 864 000 liter vatten ska rinna varje dygn i parken
  • 270 kvadratmeter stort bryggdäck

Blå parken och stråket uppfyller 25 av kommunens 33 strategier för en hållbar framtid.

Ett hållbarhetstänk är genomgående för utformningen av hela parken. Områdets damm konstrueras på ett sätt så att den kan hantera kvarterens dagvatten. Dagvattenhanteringen är en viktig karaktärsgivande detalj i området. Vattnet kommer att rinna i en öppen ränna genom kvarteren, ner till dammen och på så sätt skapa en "levande" känsla i området.

Lekparken som ska byggas har en vatteninriktning och även den har en tydlig hållbarhetsprofil. Lekparken placeras mot centrum och torget där service erbjuds, vilket är bra utifrån ett föräldraperspektiv.

Illustration av parken och dammen

Parken och dammen. Illustration: Funkia

Ytor för umgänge och avkoppling för en blandad publik kommer att finnas i bästa läget för eftermiddags- och kvällssol med långbord och grillmöjligheter.

Illustration av stråket

Stråket. Illustration: Funkia

Centralt i parken kommer det att finnas en öppen yta med plats för aktiviteter och tillställningar – både för vardag och fest.

Illustration av torget och parken

Torget och parken. Illustration: Funkia

I södra delen av parken kommer Blå gatan att löpa över ett parktorg som utformas som ett gångfartsområde, det vill säga en samspelsyta där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta och innebär att fotgängarna, och i viss mån cyklisterna, och deras tempo sätter ramen för övriga trafikanters fart.

Illustration av gångfartsområdet

Gångfartsområdet. Illustration: Funkia

Senast uppdaterad: 22 januari 2019