Hemsö

Hemsö bygger en förskola för 80 barn och ett äldreboende med plats för 80 boende i samma byggnad. Målsättningen är att verksamheterna ska kunna samverka och att skapa möten över generationsgränserna.

Illustrationsbild av fastigheten, i ljus puts med förskolelokal med stora fönster i bottenplan.

Illustration över fasad och gaturum för förskola och äldreboende (ÅWL Arkitekter)

Hemsö utvecklar ett nytt generationshus med förskola och vård- och omsorgsboende. På bottenplanet finns förskolan och på de övre våningsplanen äldreboendet, med tillgång till takterrass och gemensamma ytor. Bostadshuset utformas så att barn och äldre ska kunna mötas. Det blir mötesplatser för vrerksamheterna både inomhus och utomhus.

Hemsö har tecknat hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan för förskolan och med Stiftelsen Stockholms Sjukhem för vård och omsorgsboendet. Hyresgästerna ska tillsammans stötta aktiviteter över generationsgränserna, för att berika tillvaron för barnen på förskolan och boende på vård- och omsorgsboendet.

Det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdigt för inflyttning vid årskiftet 2022/2023.

Senast uppdaterad: 22 november 2023