Hemsö

Hemsö bygger en förskola för 80 barn och ett äldreboende med 80 boende kombinerat i samma byggnad. Målsättningen är att verksamheterna ska kunna samarbeta och att det uppstår goda sociala effekter över generationsgränserna.

Illustration av husfasad och gaturum för kombinerad förskola och äldreboende inom Fyrklövern

Illustration över fasad och gaturum för förskola och äldreboende (ÅWL Arkitekter)

Det nya äldreboendet och förskolan beräknas stå färdigt för inflyttning under andra halvåret 2022.

Senast uppdaterad: 13 november 2020