Seniorgården

Seniorgården planerar att bygga vackra och funktionella bostäder för alla över 55 år.

Illustration, hus

Illustration: White arkitekter.

Seniorgården planerar att bygga 44 stycken funktionella bostäder för dig över 55 år. Lägenheterna kommer att ligga vid den nya parken. Husen formas i den mindre stadens skala med fokus på dagsljus och odling. Projektet är i planeringsfasen.

Senast uppdaterad: 22 november 2023