Silver Life och Sveafastigheter Bostad

Sveafastigheter Bostad har i samarbete med Silver Life byggt 103 hyres- och bostadsrätter och ett vård- och omsorgsboende med 54 vårdbostäder intill Väsby Centrum. Lägenheterna har byggts för Silver Life-medlemmar. I bottenvåningen finns plats för kaféer och annan service.

Illustration, hus, miljö

Illustratör: Rippelino Arkitekter

Drabantenkvarteret visar upp nyaste nytt inom äldreboende och hur en baksida blir en ny framsida – ett urbant kvarter som innehåller allt.

Kvarteret Drabanten är Fyrklöverns framsida och fonden för den nya stadsparken, Blå parken. Det är tre huskroppar som rymmer 75 hyresrätter, 28 bostadsrätter och 54 vårdbostäder.

Silver Life är ett nytt boendekoncept för äldre som vill leva en aktiv livsstil. Sociala kontakter är i fokus. Boendekonceptet vill främja en trygg och bekväm övergång till boende med personlig omvårdnad.

I bottenvåningarna på hyres- och bostadsrätterna finns lokaler för bland annat gym, spa och en gemensam matsal. De tre huskropparna står på en gemensam sockel. Taket på sockeln är en park för de boende och deras gäster. Bostadsentréerna på gatuvåningen ligger mellan lokaler för småbutiker och kaféer.

Byggstart skedde våren 2019 och inflyttningen startade 2021.

Guldfärgad skyskrapa och blå himmel i bakgrunden

Fotograf: Eva Dalin

Senast uppdaterad: 25 mars 2024