TB-Gruppen Bostad

TB-Gruppen Bostad har byggt tretton stadsradhus i Fyrklövern.

Tretton stadsradhus i varierande grön och gul färg. Husen är uppdelade i två grupper. Utanför husen syns en gata med bilar parkerade längs kantstenen.

Fotograf: Eva Dalin

Centrala Väsby utvecklas och förnyas. Stadskärnan växer och nya gator, torg och parker byggs. Blå gatan har utformats till en småskalig gata med stadsradhus och grönska.

I den västra delen av gatan, alldeles intill den nya stadsparken har TB-Gruppen Bostad byggt tretton stadsradhus. Husen är uppdelade i två grupper och ligger vända mot gatan. De är lite upphöjda från gatunivån och med en egen förstukvist. Husens utformning anknyter till femtiotalets folkhemsarkitektur.

Senast uppdaterad: 22 november 2023