Väsbyhem, Soltäppan

Väsbyhem har renoverat befintlig bebyggelse och planerar för ett nytt bostadshus med cirka 87 lägenheter.

Illustration över gård med planteringar.

I Soltäppan ska cirka 85 lägenheter byggas. Illustratör: HMXW Arkitekter

I projektet Soltäppan planerar Väsbyhem att bygga 87 moderna lägenheter. De flesta av lägenheterna blir tvåor, men här byggs också treor, fyror och femmor.

För att stärka korsningen längs Husarvägen/Drabantvägen har huvudentrén placerats här. Längs Drabantvägen byggs också en lokal som kan bidra till gatulivet.

Illustration av ett flerbostadshus i tegel med butiker i gatuplan.

Väsbyhem planerar att bygga ett nytt flerbostadshus. Illustration: HMXW Arkitekter

Väsbyhem bidrar också till utvecklingen av Fyrklövern genom att renovera och modernisera hyreshus på Dragonvägen 2-20. I renoveringen ingick bland annat nya fasader, entréer, balkonger, fönster, badrum, kök och ytskikt.

Fotografi på blå husen

Väsbyhem har renoverat befintlig bebyggelse. Fotograf: Mats Lowén.

Senast uppdaterad: 22 november 2023