Ekosystemtjänster

I Fyrklövern arbetar vi med miljö och hållbarhet, bland annat genom ekosystemtjänster. Det är gratistjänster från naturen som är till nytta för oss människor, direkt eller indirekt. Det finns stora vinster i att värna och utveckla de tjänster som naturen erbjuder.

Visionsbild över Blå parken. Illustratör: Funkia.

Visionsbild över Blå parken. Illustratör: Funkia.

Ekosystemtjänster i Fyrklövern

I Fyrklövern bygger vi in ekosystemtjänster i planeringen redan från början. Arbetet drivs framåt av både kommunen och byggaktörerna som ska bygga nya bostäder i området.

I Fyrklövern kommer delar av regnvattnet att samlas upp i en öppen ränna, och ledas ner till områdets lågpunkt och västra del till en damm med planteringar i Blå parken. Här finns plats för plasklek och svalka varma dagar. Blå parken bjuder in till möten och lek med både öppna gräsytor, lekplats och scen. Här finns blommande växtlighet som både människor, bin och humlor kan njuta av.

Ekosystemtjänster

En del av planeringen från början

I parken finns också större träd med bland annat tallar, rödek och serbisk gran. En del av träden i parken är flyttade från den gamla Djäkneparken. Kommunens ambition är att skapa den moderna småstaden. Det innebär bland mycket annat att ekosystemtjänster byggs in i planeringen från början.

Vi människor är helt beroende av ekosystemtjänster som till exempel luft- och vattenrening, pollinering av växter och havets förmåga att producera fisk. Ekosystemtjänster handlar bland annat om produktion av livsmedel och energi samt om naturens fantastiska sätt att påverka vårt välbefinnande. När vi bygger ett nytt område är det viktigt att bygga så att ekosystemtjänster gynnas. I Fyrklövern byggs ekosystem- tjänster in i planeringen från början.

En variation av ekosystemtjänster

I Fyrklövern kommer byggaktörerna att skapa gårdar som har ekosystemtjänster via stadsodling, gröna ytor, buskar och planteringar.

Senast uppdaterad: 16 juni 2022