Om skolan

På Nordanskolan finns det möjlighet för eleverna att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen sker i mindre grupper och med en tät vuxennärvaro.

Lärare/pedagogerna har en nära kontakt med vårdnadshavare om elevens undervisning och utveckling. På Nordanskolan har lärare/pedagogerna en regelbunden kontakt med elevhälsoteamet. Om behovet finns så har lärare/pedagoger även kontakt med andra funktioner som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten och habiliteringen med flera.

Digitala läromedel och egen dator

Eleverna i årskurs 6-9 har egen dator och vi använder digitala läromedel.

Webbaserat verktyg för information - SchoolSoft

All löpande information och dialog sker i skolans webbaserade verktyg.


Senast uppdaterad: 6 oktober 2021