Tillgänglighetsredogörelse Väsbyappen

Här hittar du information om hur tillgänglig Väsbyappen är och om hur du kan kontakta oss om du upptäcker några brister.

Upplands Väsby kommun står bakom Väsbyappen. Vi vill att Väsbyappen ska kunna användas av så många som möjligt. På den här sidan beskriver vi kända tillgänglighetsproblem i Väsbyappen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Väsbyappen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om "Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service" på DIGG's webbplats Länk till annan webbplats.

Var rapporterar jag brister i Väsbyappens tillgänglighet?

Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via:

Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Vem genomför tillsyn?

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om Väsbyappens tillgänglighet

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • Finns inget generellt stöd för zoom-funktion.
  • Stöd för exempelvis Dark Mode är inte tillämpat.
  • Stöd för exempelvis TalkBack (Android) är begränsat.
  • Begränsad möjlighet att lägga in egen alternativ text till bilder.
  • Maskinläsbara etiketter ska ses över och förbättras.

Hur har Väsbyappen testats?

Vi har gjort en självskattning av Väsbyappen och även fått uppgifter från leverantören av appen.

  • Senaste bedömningen gjordes 8 februari 2022.
  • Väsbyappen släpptes den 28 april 2015.
  • Redogörelsen uppdateras senast 1 augusti 2022.
Senast uppdaterad: 9 april 2024