Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopningen sker generellt under perioden 1 april - 15 maj.

Sandsopning

Arbetet inleds med grovsopning för att minska sandmängden i första steget och när grovsopning är gjord påbörjas finsopningen. För att störa trafiken så lite som möjligt arbetar vi främst under morgon och kväll. Arbetet innebär totalt två omgångar med sopning.

Vi kan inte alltid svara på när sandsopningen blir helt färdig då arbetet kan pausas på grund av ostabilt väder.

Körordningen går efter följande turordning 2024:

  • Centrala Väsby inklusive Apoteksskogen
  • Runby, Eds allé
  • Brunnbyvik, Skälby
  • Fresta, Ekeby, Vatthagen
  • Odenslunda, Sjukyrkoberget
  • Bollstanäs
Senast uppdaterad: 15 mars 2024