Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopningen sker under perioden 1 april - 15 maj.

Sandsopning

Grovsopning för att minska sandmängden kan ske på en del gator under mars. Gång- och cykevägar prioriteras och sopas så fort vädret tillåter. Därefter startar ett sandsopningståg som utför finsopning som arbetar efter följande tidsplan för 2019:

  • Vecka 14 - 15 Centrala delar, Smedby och Vilunda
  • Vecka 16 - 17 Skälby och Brunnbyvik
  • Vecka 17 - 18 Fresta, Odenslunda och Ekeby
  • Vecka 18 - 19 Sjukyrkoberget, Johannesdal och Bollstanäs
  • Vecka 19 - 20 Runby och Prästgårdsmarken.

Anmäl gärna efter den 15 maj om någon väg är bortglömd genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 10 februari 2020