Idunvägen

Lekplats med gungställning och bänkar med bord intill en skogsdunge.

Utrustning

Gungställning, bänkar och bord, gräsyta.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023