VKF Borgen

Förskolan Borgen ligger i ett lugnt och centralt läge mitt i Bollstanäs med tillgång till egen skog.

Om oss

På Borgen omges barnen av pedagoger som är lyhörda för deras intressen. Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten som anpassas avdelningsvis utifrån barnens ålder.

Så här jobbar vi

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, såsom Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot, äggmikroskåp mfl. dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Inne– och ute miljö

Förskolegården har en mycket varierad terräng och ligger i direkt anslutning till skog. Såväl ute som inne erbjuds alla barn en miljö som inbjuder till lek och som utmanar och utvecklar deras nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer

Avdelning

Telefonnummer

Tor

08-590 977 64

Frigg

08-590 977 65

Oden

08-590 977 63

Sleipner

08-590 977 61

Freja

08-590 977 62

Kontakta ledningen för Borgen

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Borgen

Ringblomsvägen 11
194 68 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 24 mars 2023