VKF Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Bryggan har fyra avdelningar.

Barnen har mycket tid utomhus, vi har nära till naturen omkring oss och använder den i vår verksamhet.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för ökad arbetsro. Här arbetar vi medvetet med olika lärmiljöer, både inne och ute, samt barns inflytande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan för att varje barn ska utveckla sin förmåga att berätta, leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barnen omges av pedagoger som är lyhörda för deras intressen.

Vi visar runt och berättar kort om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Våren 2021 har vi följande datum: Visningsrundor är framöver inställda till ny information meddelas.

Föranmälan görs till malin.johansson@upplandsvasby.se

Avdelningar

Avdelningarnas namn och telefonnummer

Avdelning

Telefonnummer

Kök

08-590 978 25

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95


Kontakta ledningen för Bryggan

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Bryggan

Stora Vägen 82
194 68 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 22 februari 2021