VKF Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Bryggan har fyra avdelningar.

Barnen har mycket tid utomhus, vi har nära till naturen omkring oss och använder den i vår verksamhet.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för ökad arbetsro. Här arbetar vi medvetet med olika lärmiljöer, både inne och ute, samt barns inflytande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan för att varje barn ska utveckla sin förmåga att berätta, leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barnen omges av pedagoger som är lyhörda för deras intressen.

Vi visar runt och berättar kort om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Våren 2020 har vi följande datum: Visningsrundor är framöver inställda till ny information meddelas.

Föranmälan görs till malin.johansson@upplandsvasby.se


Avdelningar

‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Kök

08-590 978 25

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95


Ledning

Malin Johansson, Rektor.

Tel: 08-590 978 64

E-post: malin.johansson@upplandsvasby.se


Besöks- och postadress

Stora Vägen 82, 194 68 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020