Ekebo

Förskolan Ekebo ligger i Smedby med närhet till flera skogsområden.

Ekebo förskola pausas hösten 2023

Från och med den 1 augusti kommer verksamheten på förskolan Ekebo att pausas. Anledningen är att det just nu finns fler förskoleplatser i kommunen än vad det finns barn. För att kunna använda förskolornas resurser på bästa sätt och erbjuda alla barn bra undervisning behöver vi därför pausa verksamheten på Ekebo.

Vi vet inte idag hur länge verksamheten kommer att vara pausad.

Du som är vårdnadshavare och har barn på förskolan Ekebo får information personligen från förskolan.

Här hittar du information om övriga förskolor i Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Om oss

Våra fokusområden är barns delaktighet och inflytande, språkutvecklande arbetssätt, rörelse och utomhuspedagogik. I vårt dagliga pedagogiska arbete står barnens lek och lärande i centrum.

Så här jobbar vi

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, exempelvis Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot och äggmikroskåp. Dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Vi arbetar utifrån projektarbeten, både inne och ute. Våra projekt styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen men med utgångspunkt i de övergripande målen språk och hållbar utveckling.

Kontakta oss

Är du intresserad av vår förskola? Hör av dig till rektor eller biträdande rektor.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Örnen

08-518 088 84

Storken

08-518 088 85

Duvan

08-518 088 82


Kontakta ledningen för Ekebo

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Ekebo

Hovslagargatan 25 A,
194 31 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 27 april 2023