VKF Skogsbrynet

Förskolan Skogsbrynet ligger i ett skogsbryn i Smedby.

Vår gård utmanar barnen i olika motoriska färdigheter, samspel och lek. Vi har dessutom skogen som närmaste granne.

I det dagliga pedagogiska arbetet står barnens lek och lärande i centrum. Vi arbetar utifrån målstyrda projektarbeten, både inom- och utomhus. Projektens inriktning styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen. Vi använder oss av olika arbetsmetoder, t.ex. utomhuspedagogik, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och de digitala verktyg är en naturlig del av barnens utforskandet och lärande hos oss.

Vi visar runt och berättar kort om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Visningsrundor är tillfälligt inställda pga pandemin.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Björnen

08-590 976 75

Bävern

08-590 979 05

Grodan

08-590 979 01

Grävlingen

08-590 979 06

Haren

08-590 979 82

Lodjuret

08-590 975 30

Mullvaden

08-590 979 67

Vargen

08-590 979 68

Älgen

08-590 979 89


Kontakta ledningen för Skogsbrynet

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Skogsbrynet

Hovslagargatan 25 C,
194 31 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 22 februari 2021