Om oss

Väsby kommunala förskolor bedriver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Vi satsar på fortbildning inom språkutveckling, tecken som stöd och utomhuspedagogik och rörelse mm.

Vi arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där undervisningen utgår från barnens inflytande, delaktighet och intressen.

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, såsom Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot, äggmikroskåp mfl. dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Stor organisation en styrka

Väsbys kommunala förskolor består av åtta förskolor. Ledningsgruppen består av tre rektor och tre biträdande rektor. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.

I kommunens kundundersökning, Våga Visa, har de kommunala förskolorna mycket hög kundnöjdhet.

Senast uppdaterad: 17 januari 2022