Lärmiljöerna skapar närhet

Nisse är utbildad gymnasielärare och började, som nyutexad lärare, på Väsby nya gymnasium (VNG) för cirka två år sedan.

Nisse Funkquist Nyborg, lärare i engelska och samhällskunskap.

Nisse Funkquist Nyborg, lärare i engelska och samhällskunskap.

Nisse undervisar i engelska och samhällskunskap. Undervisningen riktar sig i huvudsak till eleverna som går hotell- och turismprogrammet.

Jag trivs superbra på skolan och med mina kollegor. Det är en väldigt bra balans av unga- och äldre lärare, som jobbat på skolan i många år. Skolans lokaler är häftiga och bjuder in till att skapa en närhet mellan lärarna och eleverna.

VNG fick två miljoner i EU-bidrag hösten 2018. I och med det tillskottet kommer fler elever kunna praktisera utomlands under utbildningen på hotell- och turismprogrammet. Projektet startar i januari 2019 och pågår under två år.

Bidraget möjliggör också att ha lärare på plats under vissa praktikperioder för att stärka kopplingen mellan programmets kärnämnen och den kunskap som efterfrågas på arbetsplatserna . Nisse är en av de lärare som kommer att vara med och utveckla det arbetet.

Senast uppdaterad: 23 januari 2019