NA17:s forskningsresa till Gotland

Som en del av gymnasiearbetet (examensarbetet) på naturvetenskapsprogrammet genomförde klass NA17 en forskningsresa till Gotland första helgen i oktober.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Eleverna samlade där in data och studerade ekologin i två av öns grunda vikar, för att sedan kunna bedöma i vilken utsträckning vikarna är påverkade av övergödning; ett av Östersjöns största miljöproblem. Dessutom besökte klassen Uppsala universitets forskningsstation på Ar. Där fick eleverna ta del av forskningen som bedrivs där och bearbeta det insamlade materialet i forskningsstationens laboratorium. Väsby Nya Gymnasium har under flera år erbjudit natureleverna i årskurs 3 möjligheten att skriva sitt arbete utifrån en gemensam fältstudie i samarbete med ett universitet 

Senast uppdaterad: 21 november 2019