Det traditionella studentfirandet i Väsby ställs in

Gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

Jag förstår att beslutet kan skapa en del tankar och känslor men det är viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kan vi inte arrangera ett traditionellt studentfirande för Väsbys gymnasieelever. Många elever på gymnasieskolorna i regionen studerar i andra kommuner än sin hemkommun. Därför har regionen fattat ett gemensamt beslut. Vi behöver alla bidra med att säkerställa att smittspridningen minskar i samhället, säger Astrid Täfvander, utbildningschef Upplands Väsby kommun.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något som flera kommuner funderar på.

Vid frågor till gymnasieskolorna kontakta:

Mikael Caiman Larsson, verksamhetschef för kommunal regi,
Väsby Nya Gymnasium, mikael.larsson@upplandsvasby.se, 08 – 590 079 64

Henrik von Porat, huvudman för Väsby Yrkesgymnasium, henrik.von.porat@telia.com, 070 – 316 58 61

Vid frågor om regionens beslut:

Karin Soffiantini-Yildiz, processledare för utbildningsfrågor på Storsthlm,
karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se, 08-615 94 34.

Astrid Täfvander, utbildningschef Upplands Väsby kommun
08-590 975 31

Senast uppdaterad: 23 april 2020